آقای مسلم محمدی

  • مشاوره

  • درمانی

  • آموزش

آقای مسلم محمدی

تحصیلات دانشگاهی: کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی

روان درمانی ورزشی

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی:

  • روان درمانی ورزشی

فعالیت های علمی و پژوهشی :

کارشناس تربیت بدنی ئ فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
۱۵ سال سابقه تدریس در تمامی دورههای تحصیل
مدرس دوره های آموزشی معلمان تربیت بدنی
مدرس دوره های روان شاسی ورزشی ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی
مدرس دوره آموزش خانواده
مشاور و روانشناس ورزشی تیم های اعزامی به مسابقات ملی و کشوری
ارائه و چاپ مقاله ژوهشی در نشریت و سایت دانشگاه تهران

ساعات حضور:

روز ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر