کارگاه درمانی روانپویشی کوتاه مدت دوانلویی

 در کارگاه ویژه متخصصین

کارگاه درمانی روانپویشی کوتاه مدت دوانلویی
برای اولین بار در کرج
مدرس دکتر رمضانی درمانگر پویشی
با مدرک معتبر

جهت ثبت نام با آکادمی و کلینیک آگاهش تماس حاصل فرمایید

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر