رزومه من

سوابق علمی و پژوهشی دکتر فرشاد لواف پور نوری
  • متخصص ۱
    متخصص ۱
  • فرشاد لواف پور نوری
    فرشاد لواف پور نوری متخصص زوج درمانی
تحصیلات دانشگاهی

 

کارشناسی: راهنمایی و مشاوره: دانشگاه گیلان ۱۳۸۷-۱۳۸۳

کارشناسی ارشد (رتبۀ ۹ کشوری): مشاوره خانواده: دانشگاه خوارزمی. ۱۳۹۰-۱۳۸۸

دکتری (رتبۀ ۱۱ کشوری): مشاوره دانشگاه خوارزمی. ۱۳۹۵

نفر اول آزمون جامع دکتری مشاوره

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی

 

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۴۲۲

مدرس دانشگاه خوارزمی تهران از سال ۱۳۹۶

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دزفول (واحد سما) از سال ۱۳۹۲

مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دزفول از سال ۱۳۹۱٫

مدرس کارگاه آموزشی بخشش درمانی در دانشگاه پیام نور دزفول در سال ۱۳۹۰٫

مدرس کارگاه آموزشی مداخلات بخشش محور در زوج درمانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی.

مدرس کارگاه آموزشی اصول مصاحبه¬ بالینی برای مشاوران شهرستان در سال ۱۳۹۱٫

مشاور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دزفول (واحد سما) از سال ۱۳۹۲

مشاور خانوادۀ مرکز مشاوره بنیاد شهید دزفول دزفول از سال ۱۳۹۲

داور مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (بخش روانشناسی) از سال ۱۳۹۲

مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان دزفول در اجرای غنی سازی روابط زناشویی (طرح مطلع مهر) در سال ۱۳۹۱

مشاور مدرسه رسمی آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۹

آموزش مشاورۀ پیش از ازدواج تحت تدریس دکتر مصطفی تبریزی زیر نظر سازمان بهزیستی استان گیلان در سال ۱۳۹۲

کاروزی مشاوره خانواده تحت سرپرستی دکتر باقر ثنایی ذاکر در سال ۱۳۹۰

فعالیت های علمی و پژوهشی

 

لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، و ثنایی ذاکر، باقر (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر ۱۱ تا ۱۳ ساله شهرستان دزفول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۰(۴)، ۵۰۰-۴۸۹ /(ISC).

•••

لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، و آذرهوش، زهرا (۱۳۹۳). تبیین نقش اثربخشی مداخله بخشش فرایندی در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی. روان شناسی مدرسه. ۳(۲)، ۱۸۵-۱۷۰/(ISC)

•••

زهراکار، کیانوش، لواف پور نوری، فرشاد. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در افزایش سطح سازگاری زناشویی زوجین. مجلۀ مشاوره و روان درمانی خانواده، ۴(۲)،۳۳۷-۳۱۷٫ /(ISC)

•••

لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، امرا، سمیه، آذرهوش، زهرا، پورشجاعی، عبدلرحیم، آذرهوش، نفیسه (۱۳۹۴). تأثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی، اضطراب، و استرس نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورۀ ۲۵،(۱۲۳)، ۱۹۸-۱۹۳٫ /(ISC)

•••

Lavafpour-Nouri, et. al. (2018). Measuring Forgiveness among Iranian Adolescents: Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory. Current Psychology, (in press) (ISI/JCR)

ترجمه و تألیف

۱٫ کنت، کریستین (۲۰۰۹). فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی. ترجمه دکتر کیانوش زهراکار فرشاد لواف پور نوری. تهران: انتشارات ارسباران.

۲٫ لی ویلیامز، و همکاران (۲۰۱۱). مهارت های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده ترجمه دکتر کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری. انتشارات روان.

۳٫ هاف، مارگارت (۱۳۹۷). نظریه های مشاوره (مفاهیم و روش ها). دکتر کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، زهرا آذرهوش. تهران: انتشارات رشد.

۴٫ گلادینگ، ساموئل تی.‌ مشاوره گروهی (ویراست ششم) (۱۳۹۵).‌ ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد لواف‌پور‌نوری، علیرضا احمدیان. تهران: انتشارات روان.

۵٫ ویکس، جرالد، و فایف، استفان (۱۳۹۷). زوج درمانی بین سیستمی. ترجمه فرشاد لواف پور نوری، فهیمه خواجه امینیان، و رضا بابایی. تهران: انتشارات ارجمند.

۶٫ ده اصل اساسی زوج درمانی اثربخش. گاتمن، جولی شوارتز، و گاتمن، جان مردخای (۱۳۹۶). ترجمۀ کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، احمد ایزدی اجیرلو. تهران: انتشارات علم.

۷٫ دوهرتی، ویلیام (۲۰۱۷). مشاورۀ بهگزینی: کمک به زوج ها برای گذر از بحران طلاق. فرشاد لواف پور نوری، ابوذر گودینی، محمدرضا مقدسیان، فاطمه امیری در مرحلۀ ویراستاری).

۸٫ ویکس، جرالد، فنون زوج درمانی. فایف، استفن تی، و پترسون، کالین. ای. ترجمۀ فرشاد لواف پور نوری و همکاران. (مراحل ویراستاری).

۹٫ جانسون، سوزان، و همکاران (۲۰۰۵). کتاب کار زوج درمانی هیجان مدار. فرشاد لواف پور نوری و همکاران. ویراستار: رزا خورشیدی (در مراحل پایانی).

۱۰٫ ۱۰٫ مید، یوجین (۲۰۱۳). کارورزی در زوج درمانی و مشاورۀ خانواده. ترجمۀ دکتر یاسر مدنی، فرشاد لواف پور نوری (در مرحلۀ ویراستاری).

۱۱٫ تایبی، رابرت (۲۰۱۸). درمان کوتاه مدت با زوج ها و خانواده های بحران زده. فرشاد لواف پور نوری و همکاران (در مرحلۀ ویراستاری)

۱۲٫ سنجش زوج ها با رویکرد گاتمن. تألیف و ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، احمد ایزدی اجیرلو (در مراحل پایانی).

 

تصاویر کتب چاپ شدع

تصاویر کتب چاپ شدع

نه یبخخ اخ یباخع

تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر