دکتر فرشاد لواف پور

دکتر فرشاد لواف پور

 • مشاوره

 • درمانی

 • آموزش

تحصیلات دانشگاهی:

 • کارشناسی: راهنمایی و مشاوره: دانشگاه گیلان ۱۳۸۷-۱۳۸۳

 • کارشناسی ارشد (رتبۀ ۹ کشوری): مشاوره خانواده: دانشگاه خوارزمی. ۱۳۹۰-۱۳۸۸
 • دکتری (رتبۀ ۱۱ کشوری): مشاوره دانشگاه خوارزمی. ۱۳۹۵
 • نفر اول آزمون جامع دکتری مشاوره

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی:

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۴۲۲
 • مدرس دانشگاه خوارزمی تهران از سال ۱۳۹۶
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دزفول (واحد سما) از سال ۱۳۹۲
 • مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دزفول از سال ۱۳۹۱٫
 • مدرس کارگاه آموزشی بخشش درمانی در دانشگاه پیام نور دزفول در سال ۱۳۹۰٫
 • مدرس کارگاه آموزشی مداخلات بخشش محور در زوج درمانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی.
 • مدرس کارگاه آموزشی اصول مصاحبه¬ بالینی برای مشاوران شهرستان در سال ۱۳۹۱٫
 • مشاور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دزفول (واحد سما) از سال ۱۳۹۲
 • مشاور خانوادۀ مرکز مشاوره بنیاد شهید دزفول دزفول از سال ۱۳۹۲
 • داور مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (بخش روانشناسی) از سال ۱۳۹۲
 • مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان دزفول در اجرای غنی سازی روابط زناشویی (طرح مطلع مهر) در سال ۱۳۹۱
 • مشاور مدرسه رسمی آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۹
 • آموزش مشاورۀ پیش از ازدواج تحت تدریس دکتر مصطفی تبریزی زیر نظر سازمان بهزیستی استان گیلان در سال ۱۳۹۲
 • کاروزی مشاوره خانواده تحت سرپرستی دکتر باقر ثنایی ذاکر در سال ۱۳۹۰

فعالیت های علمی و پژوهشی :

 • بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر ۱۱ تا ۱۳ ساله شهرستان دزفول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۰(۴)، ۵۰۰-۴۸۹ /(ISC).لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، و ثنایی ذاکر، باقر (۱۳۹۱).
 •  تبیین نقش اثربخشی مداخله بخشش فرایندی در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی. روان شناسی مدرسه. ۳(۲)، ۱۸۵-۱۷۰/(ISC)لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، و آذرهوش، زهرا (۱۳۹۳).
 • بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در افزایش سطح سازگاری زناشویی زوجین. مجلۀ مشاوره و روان درمانی خانواده، ۴(۲)،۳۳۷-۳۱۷٫ /(ISC)زهراکار، کیانوش، لواف پور نوری، فرشاد. (۱۳۹۳).
 • تأثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی، اضطراب، و استرس نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورۀ ۲۵،(۱۲۳)، ۱۹۸-۱۹۳٫ /(ISC) لواف پور نوری، فرشاد، زهراکار، کیانوش، امرا، سمیه، آذرهوش، زهرا، پورشجاعی، عبدلرحیم، آذرهوش، نفیسه (۱۳۹۴).

 

 • Measuring Forgiveness among Iranian Adolescents: Evaluation of Psychometric Properties of Persian Version of Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory. Current Psychology, (in press) (ISI/JCR) Lavafpour-Nouri, et. al. (2018).

تالیف و ترجمه :

 •   فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی.کنت، کریستین (۲۰۰۹). ترجمه دکتر کیانوش زهراکار فرشاد لواف پور نوری. تهران: انتشارات ارسباران.
 •  مهارت های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده لی ویلیامز، و همکاران (۲۰۱۱). ترجمه دکتر کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری. انتشارات روان.
 • ه نظریه های مشاوره (مفاهیم و روش ها).اف، مارگارت (۱۳۹۷). دکتر کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، زهرا آذرهوش. تهران: انتشارات رشد.
 •  مشاوره گروهی (ویراست ششم) (۱۳۹۵).‌ گلادینگ، ساموئل تی.‌ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد لواف‌پور‌نوری، علیرضا احمدیان. تهران: انتشارات روان.
 •   زوج درمانی بین سیستمی.ویکس، جرالد، و فایف، استفان (۱۳۹۷). ترجمه فرشاد لواف پور نوری، فهیمه خواجه امینیان، و رضا بابایی. تهران: انتشارات ارجمند.
 •  ده اصل اساسی زوج درمانی اثربخش. گاتمن، جولی شوارتز، و گاتمن، جان مردخای (۱۳۹۶). ترجمۀ کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، احمد ایزدی اجیرلو. تهران: انتشارات علم.
 •   مشاورۀ بهگزینی: کمک به زوج ها برای گذر از بحران طلاق.دوهرتی، ویلیام (۲۰۱۷). فرشاد لواف پور نوری، ابوذر گودینی، محمدرضا مقدسیان، فاطمه امیری در مرحلۀ ویراستاری).
 •  فنون زوج درمانی.ویکس، جرالد فایف، استفن تی، و پترسون، کالین. ای. ترجمۀ فرشاد لواف پور نوری و همکاران. (مراحل ویراستاری).
 •  کتاب کار زوج درمانی هیجان مدار. جانسون، سوزان، و همکاران (۲۰۰۵).فرشاد لواف پور نوری و همکاران. ویراستار: رزا خورشیدی (در مراحل پایانی).
 •   کارورزی در زوج درمانی و مشاورۀ خانواده. مید، یوجین (۲۰۱۳). ترجمۀ دکتر یاسر مدنی، فرشاد لواف پور نوری (در مرحلۀ ویراستاری).
 •  درمان کوتاه مدت با زوج ها و خانواده های بحران زده.  تایبی، رابرت (۲۰۱۸).فرشاد لواف پور نوری و همکاران (در مرحلۀ ویراستاری)
 •  سنجش زوج ها با رویکرد گاتمن. تألیف و ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد لواف پور نوری، احمد ایزدی اجیرلو (در مراحل پایانی).

ساعات حضور:

روز ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر