دکتر عباس بیگی

دکتر عباس بیگی

 • مشاوره

 • درمانی

 • آموزش

تحصیلات دانشگاهی:

 • کارشناسی مشاوره ا
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی:

 • رییس
 • رییس مرکز مشاوره
 • دبیر دبیرخانه

فعالیت های علمی و پژوهشی :

 • مقاله……

تالیف و ترجمه :

 • ترجمه و چاپ کتاب
 • ترجمه کتاب

ساعات حضور:

روز ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر