دکتر بهرام هزاروسی

دکتر بهرام هزاروسی

  • مشاوره

  • درمانی

  • آموزش

تحصیلات دانشگاهی:

  • مشاوره کودک

  • زوج درمانی

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی:

  • مشاوره کودک

  • زوج درمانی

فعالیت های علمی و پژوهشی :

  • مشاوره کودک

  • زوج درمانی

ساعات حضور:

روز ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر