الیاس اکبری

الیاس اکبری

 • مشاوره

 • روان درمانی

 • آموزش

تحصیلات دانشگاهی:

فارغ التحصیل روانشناسی بالیی از دانشگاه خوارزمی و روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی و دانشگاه پیام نور کرج

فعالیتهای حرفه ای و آموزشی:

 • روان درمانی در حوزه اختلالات افسردگی، اضطرابی، وسواس و اختلالات شخصیت

 • مشاوره زوج، خانواده و پیش از ازدواج
 • اجرا و تفسیر آزمون های هوش، حافظه و شخصیت

   

 • آموزش مهارتهای زندگی، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و فرزندپروری

فعالیت های علمی و پژوهشی :

  • توما، ناتان سی و مک‌کی، دین. (۲۰۱۵). پرداختن به هیجان در درمان‌های شناختی رفتاری. ترجمه شهرام محمدخانی، امیر اعتمادی، زهرا گلی، مالک بسطامی، محمد خالقی و الیاس اکبری. (۱۳۹۶). تهران: انتشارات ارجمند.
  • سیموس، گریگوریس.، و هافمن، استفان جی. (۲۰۱۳). درمان شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی: کتابی برای متخصصان. ترجمه محمد خالقی و الیاس اکبری (۱۳۹۵). تهران: انتشارات آکادمیک.
  • مک‌کی، متیو.، اونا، زوریتا و فانینگ، پاتریک. (۲۰۱۱). ذهن و هیجان. ترجمه الیاس اکبری، محمد خالقی و محمد مهدی ذاکری (۱۳۹۵). تهران: انتشارات آکادمیک.
  • مک‌کی، متیو.، و وست، آپریلیا. (۲۰۱۶). درمان مبتنی بر کارآمدی هیجان. ترجمه شهرام محمدخانی، الیاس اکبری و محمد خالقی (۱۳۹۷). تهران: انتشارات ابن‌سینا.
  • جوآ فارل و ایدا شاو. (۲۰۱۸). طرحواره درمانی برای درمانگران: کتاب کار تمرین با خود/ خود تأملی برای درمانگران. ترجمه الیاس اکبری، زهرا رمضان‌علی زاده و سودابه غریبی (۱۳۹۸). تهران: انتشاارت ارجمند (زیر چاپ).
  • رابرت ال. لیهی. (۲۰۱۸). علم و عمل در شناخت درمانی. ترجمه الیاس اکبری، محمد خالقی و نعمت اله سنایی نسب (۱۳۹۷). تهران: انتشارات ارجمند (زیر چاپ).
  • جان گاتمن و شوارتز گاتمن. (۲۰۱۸). علم زوج و خانواده درمانی. ترجمه دکتر شهرام محمدخانی، الیاس اکبری، مرتضی فیاضی (۱۳۹۸). تهران: انتشارات ابن سینا (زیرچاپ).
  • رابرت ال. لیهی. (۲۰۱۸). طرحواره درمانی هیجانی. ترجمه الیاس اکبری و محمد خالقی (۱۳۹۸). تهران: انتشارات ارجمند (زیرچاپ).
 • سابقه تدریس:
  • تدریس مهارت‌های زندگی برای کودکان و نوجوانان کار و خیابان با همکاری گروه فرهنگی و اجتماعی کیانا در سال ۱۳۹۴ (۸ساعت).
  • تدریس مهارت‌های زندگی برای والدین کودکان و نوجوانان کار و خیابان با همکاری گروه فرهنگی و اجتماعی کیانا در سال ۱۳۹۴ (۸ساعت).
  • تدریس مداخله در بلایا با همکاری گروه فرهنگی و آموزشی و انجمن هلال احمر دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۱۳۹۴ (۴ ساعت).
  • تدریس و آموزش مهارت‌های زندگی برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران (سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۵).
  • تدریس و آموزش مهارت‌های هنر رابطه و ارتباط مؤثر برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران (۱۳۹۷) به مدت ۸ ساعت
 • مقاله‌های چاپ شده در داخل:
  • اکبری. الیاس، حسنی. جعفر و مرادی. علیرضا. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر القای تجارب هیجانی در عملکرد اجرایی توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی. مجله علوم اعصاب دانشگاه پیام نور تهران.
  • حسنی. جعفر، فیاضی. مرتضی و اکبری. الیاس. (۱۳۹۵). اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز. پژوهش‌های روان‌شناختی اجتماعی. دوره۶، شماره۲۴، ص. ۵۲-۳۵٫

  مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های خارجی (ISI):

  • M, Leahy, RL, Akbari. E, Mohammadkhani, Sh & Hasani. J. (2017). Emotional schema therapy for generalized anxiety disorder: a single subject study. International Journal of Cognitive Therapy. 10 (4), 269-282.
  • M, Leahy. R. L, Akbari. E, Sanaee-Nasab. N, Bastami. M. Emotional Schemas Therapy Contributed to Suicide Behavior and Self Harm. (under review)

  مقاله‌های چاپ شده در همایش و کنفرانس‌های بین‌المللی (بارسلونا- اسپانیا):

  • Akbari. E, Hasani, J, Dehestani. D, K, Khaleghi. M, Moradi. A. R (2017). An investigation of the effects of emotional experience induction on mirror neuron system activity with regard to depression. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering Vol:11, No:5, 2017.

  طرح‌های پژوهشی

  • مشارکت به عنوان آزمون‌گر در اجرای طرح «انطباق، استانداردسازی، هنجاریابی و بررسی خصوصیات روانسنجی ویراست سوم آزمون حافظه‌ی ریورمید در فرهنگ ایرانی» به مدیریت دکتر علیرضا مرادی )استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی و سرپرست پژوهشکده علوم شناختی(. ۱۳۹۴
  • مشارکت در طرح تحقیقاتی سراسری به شماره پروژه ۸۲۶/ت/ ۹۶/۸۰۱ «ارزیابی سریع و پاسخ به وضعیت رفتارهای پرخطر و اچ ای وی در کودکان خیابانی ۶ استان کشور» در استان البرز با مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۱۳۹۶
 • پاداش‌ها و افتخارات
  • برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی (۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰).
  • کسب رتبه برتر در هفتمین جشنواره ملی و دانشگاهی (خوارزمی) حرکت در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

  دانش آموخته برتر و کسب جایزۀ آن از بنیاد ملی نخبگان

ساعات حضور:

روز ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یکشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر